BT-BPM Endüstrisi, Gelişen Hızla gelişen teknolojinin Süratli Kabulü Ortasında Mart 2023’e Kadar 3 Lakh İşi Ekleyecek: Rapor

Bir rapora bakılırsa, gelişen teknolojilerin hızla benimsenmesiyle, Data Teknolojisi ve İş Süreçleri Yönetimi (BT-BPM) endüstrisinin bu mali yılda ortalama 3 bin iş yaratması umut ediliyor. BT-BPM iş gücü yüzde 7 gelişme yolunda TeamLease Services’in hususi personel kısmı olan TeamLease Digital tarafınca hazırlanan raporda, FY23’te toplam çalışan sayısının 5,1 milyondan 5,45 milyona (3 yüz bin civarında iş yaratılıyor) yükseldiği açıklandı.H1-2023 için Dijital İstihdam Görünümü Raporu şunu altını çizdi: dijital becerilere olan talep bu mali senenin sonuna kadar yüzde 8,4 artacak.Rapor, 100’den fazla işverenle görüşülen ve 500 şehirdeki mühendislik kolejlerinden içgörüler toplayan bir ankete dayanıyor. Ek olarak, sektöre meydana getirilen yatırımların artması ve değişen teknolojinin işletmeler tarafınca hızla benimsenmesi sebebiyle personel sayısı da artacaktır. Sözleşmeli personel sayısının gr olması umut ediliyor. Raporda, şu anda yüzde 21 oranında BT hizmetleri şirketlerinin, Küresel Kabiliyet Merkezlerinin (GCC) ve ürün geliştirme şirketlerinin, bu eğilimin yüzde 70’inden fazlasına katkıda bulunan en iyi sözleşmeli personel tüketicileri olduğu açıklandı. Hindistan’da güneş ışığı endüstrisi olmak, hususi sektördeki en büyük işveren olmak, ortalama 3,9 milyon kişiyi istihdam etmek ve GSYİH’nın yüzde 8’inden fazlasına katkıda bulunmak. TeamLease Dijital Operasyon Direktörü Sunil C, “Buradaki sektörümüz bununla birlikte küresel dış kaynak pazarının yüzde 55’ini oluşturuyor.” İstihdam fırsatları arttıkça ve firmalar hususi dijital becerilere haiz kabiliyetler aradıkça (dijital becerilere yönelik talepteki yüzde 8,4’lük büyümenin yansıması), adayların da kendilerini geliştirdiklerini gözlemledi.Sunil, tesadüfen , 1,5 yüz bin profesyonelin son zamanlarda dijitalle ilgili teknolojilerde kendilerini geliştirdiklerini belirtti. “Genel olarak, Hindistan’ın teknoloji istihdamının önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 milyondan 10 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz” diye ekledi.Sunil, iş ile buna dikkat çekti. -evden caddelerin artması ve dijital beceriler için daha çok metro dışı konumların popüler hale gelmesi, firmalar, adaylara göç etmek yerine işleri insanlara götürüyor. Mesela, Thiruvananthapuram, Coimbatore, Cochin, Chandigarh ve Ahmedabad, 1. aşama büyük oyuncuların, ürün şirketlerinin, GIC’lerin ve yeni başlayanların kuvvetli varlığı yardımıyla dijital beceriler geliştiriyor.” Düzey 1 şehirlerde istihdam edilen dijital yeteneklerin minimum yüzde 20’si, evden emek verme (WFH) sebebiyle şu anda gelişmekte olan yerlerde bulunuyor.” Ek olarak, mühendislik mezunlarının işe alınması da gelişmekte olan yerlerden ivme görüyor, sadece hala kullanılmayan potansiyel var . Sunil, mühendislik mezunlarının yalnızca yüzde 33’ü (1,5 milyon kişiden 4,95 bini) işe alınıyor ve mezunların yüzde 35’i ilk 500 şehirden çıkıyor” dedi. Öğrencilerin daha çok istihdam edilebilir bulunduğunu ekledi. Yıpranma perspektifinden bakıldığında, Hindistan’ın BT-BPM yıpranması daha yüksek bir seviyede olmaya devam ediyor ve rapora bakılırsa bu artışın önümüzdeki çeyreklerde devam etmesi umut ediliyor. MY23’te sözleşmeli personel yıpranması muhtemelen yüzde 49’dan yüzde 50-55’e terfi etti.Sadece, daha iyi tarafta, sektör liderleri dijital becerilerde sözleşmeye dayalı cinsiyet çeşitliliğini sürdürdükçe cinsiyet eşitliği gelişiyor.22 MY’de cinsiyet eşitliği yüzde 20’deydi ve bunun yüzde 25’e çıkması umut ediliyor “Son 10 yılda, daha çok BT-BPM şirketi, işgücünde cinsiyet eşitliğini iyileştirmek için sinerjileri uyumlu hale getiriyor. Bugün, vurgu yalnız çeşitlilik değil, bununla birlikte kapsayıcılık. Aslen, muhteşem Zenginlik göstergeleri (yüzde 61’e kadar), çeşitlilik ve katılımın iş performansını artırdığını yansıtıyor,” diye ekledi Sunil.

Teknoloji Haberleri